Vad gör AXEkonomi

Utredning, utvärdering och analys

–Ekonomiska och strategiska beslutsunderlag för att initiera projekt eller åtgärd.

Åtgärder måste bygga på förståelse och på korrekta  underlag för att kunna göra kloka åtgärder och utveckla verksamheten. –

Organisation, styrning och strategi

–Organisations- och styrmodeller samt strategier  för modern och effektiv styrning.


Vi förstår den politiska processen och de utmaningar som behöver hanteras för att åstadkomma förändring och en hållbar organisation i framtiden.

Digitalisering

–Digitaliseringen ska ha utgångspunkten i medborgarnas behov.

Fokus bör ligga på nyttan för verksamheten och inte för mycket på tekniken. Digitaliseringen ska utveckla, förbättra och effektivisera servicen till medborgarna.

Innovation

–Nya tankesätt och nya lösningar. Det räcker inte bara med att lappa det vi har.

Offentliga sektorn har stora utmaningar i och med krympande ekonomi, en stigande servicenivå och högre krav från medborgarna.


%d bloggare gillar detta: